Základní informace

Česká asociace slavistů (ČAS) je občanské sdružení, zabývající se organizací, rozvojem a propagací české slavistiky a její reprezentací v mezinárodních organizacích. Sídlem sdružení je Ústav slavistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.

Cílem ČAS je:
a) reprezentovat českou slavistiku v České republice a ve světě, a to zejména v mezinárodních vědeckých organizacích;
b) organizovat mezinárodní vědecké konference a sympozia;
c) vydávat – i ve spolupráci s dalšími organizacemi a sdruženími podobného typu – publikace, sborníky a monografie ze slavistiky nebo blízkých vědních oborů;
d) spolupracovat při prezentaci české slavistiky v médiích;
e) koordinovat existující mezinárodní kontakty;
f) podle možností finančně podporovat rozvoj české slavistiky;
g) poskytovat odborné konzultace a vypracovávat odborné posudky;
h) v rámci svých aktivit a podle finančních možností poskytovat odměny, stipendia, dotace a ceny z oboru slavistika;
ch) pro zajištění své činnosti vytvářet finanční zdroje.

Stanovy

Přihláška do ČAS

Zápisy ze schůzí ČAS:

Zápis z výroční schůze ČAS 2021

Zápis z výroční schůze ČAS 2020

Zápis z výroční schůze ČAS 2019

Zápis z výroční schůze ČAS 2018