Knihy a sborníky

Ediční projekty ČAS za rok 2017/podíl na vydání:

Dohnal, J. (ed.): Revitalizace hodnot: umění a literatura III. Ústav slavistiky FF MU, Česká asociace slavistů, Tribun EU, Brno 2017. ISBN 978-80-263-1305-2.

hodnoty

Obsah publikace

Dohnal, J. (ed.): Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel). Kolektivní monografie. Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU, Tribun EU, Brno 2017. ISBN 978-80-263-1306-9.

karamzin

Obsah publikace

Pospíšil, I. Slovakistické reflexe. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017.

Obsah publikace

scan-2017-08-10 (6)-page-001.jpg

Pospíšil, I. – Zelenka, M. – Paučová, L. (eds): Klíčové problémy současné slavistiky. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. ISBN 978-80-906798-3-2.

Obsah publikace

scan-2017-08-10 (2)-page-001

Pospíšil, I. (ed.). Český a slovenský kulturní a politický prostor: (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. ISBN 978-80-906183-9-8.

825_base

Ediční projekty ČAS za rok 2016/podíl na vydání:
KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bogoslav Šulek: a jeho filologické dílo = i njegov filološki rad : kolektivní monografie. Brno: Tribun EU, 2016. ISBN 978-80-263-1150-8.

cover (1)
Pospíšil, I. (ed.) Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Brno: Česká asociace slavistů. 2016. 242 s. ISBN 978-80-906183-3-6.

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech

čs zborník

Ediční projekty ČAS za rok 2015/podíl na vydání

POSPÍŠIL, Ivo, Miloš ZELENKA a Anna ZELENKOVÁ. Aktuální problémy současné slavistiky: (jazyk – literatura – kultura – politika). Brno: Galium, 2015. ISBN 978-80-905336-5-3.

124_sm

POSPÍŠIL, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí: kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015. ISBN 978-80-905336-7-7.

střední

Ukrajinìstyka – mynule, sučasne, majbutnje III: kolektìvna monografìja, prysvjačena 20-rìččju ukrajinìstyky na Fìlosofs’komu Fakul’tetì Unìversytetu ìmenì Masaryka v Brno = Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost III : kolektivní monografie věnovaná 20. výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015. Ukrainica brunensia. ISBN 978-80-906183-1-2.

ukrajinistika

POSPÍŠIL, Ivo. Když se nevyčasí aneb Stmívání. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek, Galium, 2015. 249 s. ISBN 978-80-905336-4-6.

big_kdyz-se-nevycasi-aneb-stmivani-hbT-243173.jpg

Pospíšil I.- Zelenková A. (eds). Česká a slovenská poezie: slovo a mlčeníBrno, 2015. 214 s. ISBN 978-80-905336-8-4.

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení

5688649

POSPÍŠIL, Ivo. Situace mezinárodní slavistiky: kdo je vinen a co dělat. Antologie příspěvků, materiálů a dokumentů. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. 115 s. ISBN 978-80-905336-9-1.

situace

Dohnal, J. (ed.) Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0909-3.

hodnoty

Ediční projekty ČAS za rok 2014/podíl na vydání

Pavera, L. – Pospíšil, I. – Sobotková, M. (eds). Literární vědec, historik, folklorista : sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum, 2014. ISBN 978-80-87800-05-8.

medium

Obsah najdete zde: http://cache2.obalkyknih.cz/file/toc/146996/pdf

Pospíšil I.- Zelenková A. (eds). Myšlenkové toposy literatury  československých souvislostech (minulost a současnost). Brno, 2014. 260 s. ISBN 978-80-263-0738-9.

myšlenkové toposy

Pospíšil, I. (ed.) Anticipace a reflexe filozofických, psychologických a sociologických koncepcí v literatuře 19. a 20. století. Brno: Tribun EU. 2014.

anticipace

Ediční projekty ČAS za rok 2013/podíl na vydání

LEPILOVÁ, K. Text a kontext. Brno: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7329-374-1.

Pospíšil I.- Zelenková A. (eds). Dominik Tatarka v souvislostech světové kultury (jazyk-styl-poetika-politika). Brno, 2013. 214 s. ISBN 978-80-263-0385-5.

4355949

Dohnal, J. (ed.) Revitalizace hodnot: umění a literatura. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0379-4.

hodnoty 1.jpg

Ediční projekty ČAS za rok 2012/podíl na vydání

Pospíšil, I. Výběrová bibliografie 1972-2012. Brno: TRIBUN EU. 2012. ISBN 978-80-263-0232-2.

profesor

Hlôšková, H. – Pospíšil, I. – Zelenková, A. (eds). Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru. Brno: Česká asociace slavistů, 2012. 2 sv. (265, 87 s.). ISBN 978-80-263-0317-6.

9994930

Jindřich Zogata: Slaměná hvězda (hlušina notebook). Sojnek, Brno 2012. ISBN 978-80-905336-0-8.

108734-slamena-hvezda

Slavica Litteraria, X 15, 2012 , supplementum 2, Masarykova univerzita, Brno 2012. Razvitije slavistiki v zerkale epistoljarnogo nasledija i drugich ličnych dokumentov. Vývoj slavistiky v zrcadle epistulárního dědictví a jiných osobních dokumentů. Eds: Sergio Bonazza, Ivo Pospíšil. ISSN 1212-1509.
Věnováno mezinárodnímu kongresu slavistů v Minsku.

Slavica Litteraria 15, 2012, 2. Česká slavistika 2012-2013. Josef Dobrovský a problémy současné slavistiky. Eds: Marie Sobotková, Jiří Fiala, Ivo Pospíšil a Giuseppe Maiello. Masarykova univerzita 2012, ISSN 1212-1509.
Věnováno mezinárodnímu kongresu slavistů v Minsku

Pospíšil, I. – Zelenka, M. (eds). Frank Wollman: Slovesnost Slovanů.  Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Středoevropským centrem slovanských studií a Slavistickou společností Franka Wollmana. Red.: Eva Niklesová, redakční spolupráce: Natália Čuveleva. 2. vyd. (1. vyd. 1928). TRIBUN EU, Brno 2012. ISBN 978-80-263-0223-0.

wollman

Náš jubilant Ivo Pospíšil. Ved. red. Andrej Červeňák. E. Dekanová, N. Muránska (eds). Rec.: Jozef Vladár, Larisa Golikova. Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Klub F. M. Dostojevského v Nitre, Slovenská republika, Nitra 2012. ISBN 978-80-558-0212-1.

pospíšil

POSPÍŠIL, I. – PAVERA, L. (eds). Architektura textuSborník k 80. narozeninám Františka Všetičky. Verbum, Praha 2012. ISBN 978-80-905177-1-4.

DSC_0430

Ediční projekty ČAS za rok 2011/podíl na vydání

POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKOVÁ, Anna. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XIV. Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU spolu s Literárním informačním centrem v Bratislavě, Slavistickou společností Franka Wollmana a Středoevropským centrem slovanských studií. Tribun EU, 2011. s. 229-237, 9 s. sv. 1. ISBN 978-80-7399-769-4.

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XIV.

POSPÍŠIL, Ivo. Jindřich Zogata – básník vzdorných cest. Brno: Tribun EU, 2011. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-634-5.

zogata

KREJČOVÁ, E. – KREJČÍ, P. – PRZYBYLSKI, M. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2011. 319 s. ISBN 978-80-904846-2-7.

123_big

Ediční projekty ČAS za rok 2010/podíl na vydání

POSPÍŠIL, Ivo. Problémy slovakistiky v zrcadle areálové filologie. Brno: Tribun EU, 2010. Brněnské texty z filologicko-areálových studií. ISBN 978-80-7399-965-0.

715

DOROVSKÝ, Ivan. Oda „Vol’nost'“ A.S. Puškina: (seminarnaja rabota). Brno: Tribun EU, 2010. Librix.eu. ISBN 978-80-7399-940-7.

POSPÍŠIL, I. Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. Tribun EU. Brno: Česká asociace slavistů, 2010. 250 s. ISBN 978-80-7399-987-2.EAN/ISBN: 9788073999872

661

POSPÍŠIL, I. Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk – literatura – kultura). Brno: Tribun EU. 2009. 228 s. ISBN: 978-80-7399-812-7

Celá kolektivní monografie je dostupná zde: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk – literatura – kultura).

č-s

Reklamy