Kontakty

Předseda ČAS
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky FF MU
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno
telefon: 549 49 6240
e-mail: ivo.pospisil@phil.muni.cz

Sekretariát
Marie Hofmanová
Ústav slavistiky FF MU
Arna Nováka 1/1
602 00 Brno
telefon: 549 49 3174
e-mail: mhofmano@phil.muni.cz

Správa webu
Mgr. Eliška Gunišová
Ústav slavistiky
Arna Nováka 1
602 00 Brno
e-mail: egunisova@gmail.com